Tumblelog by Soup.io
 • lekkaprzesada
 • foxgallagher
 • arrogance
 • shizuku
 • repostedfrom
 • AleXUnder
 • rocketpenguin
 • debaser
 • guyver
 • lucius
 • Szczu
 • greendaemon
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2017

Lubię pilnować Cię myślami w nocy
— 16.01.13

Po­za tym, czy te­go chce­my czy nie, zaw­sze na coś czekamy. 

— Lolita Pille
Reposted fromButWhy ButWhy viamoglismywszystko moglismywszystko
2377 c31a 500
9579 3729 500
Reposted fromfakinszit fakinszit viaWhiltierna Whiltierna
Reposted bydiviinsanedreamermhhmoutlinevigiltoniewszystkoznikajacsleeplessysensationlittlepaws
5531 f646
Reposted fromWhiltierna Whiltierna
2430 55b8 500
Reposted fromancientsoul ancientsoul viaWhiltierna Whiltierna
I to jest chyba to, co tak bardzo uzależnia mnie od niego. To uczucie, że nie można przeżyć bez niego czegoś “równie dobrego” albo czegoś “lepszego”. Po prostu nie można. 
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromMissMurder MissMurder viaWhiltierna Whiltierna
Osoby, do których najtrudniej się zbliżyć, okazują się najbardziej warte tego, żeby je poznać.
— Tami Hoag
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaWhiltierna Whiltierna
Reposted bypozakontrolalilacwinedivibadassfromhelldontforgottoniewszystkoover-landmyszkaminniecavebearoversensitiveagainnagainodnowaniskowo
Reposted bydividobbyTuptolcavebearSundaySmileyourheartbeatsweetyboorosaliesleeplessysensationagainnagaintacolatawysokoodnowa
I am thinking of you.
I am always thinking of you.
— Mary Oliver, from West Wind: Poems And Prose Poems
(via violentwavesofemotion)
Reposted fromkattrina kattrina viaWhiltierna Whiltierna
Reposted bydiviwhatyouwantsee
Reposted byoutlinetoskalattelalunaTuptolhash

Jesteś naraz, zarówno spokojem i zamieszaniem w moim sercu.

— Franz Kafka

9204 9861
Reposted fromrol rol viakattrina kattrina
8259 2163
Reposted fromunco unco viachaoswmojejglowie chaoswmojejglowie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl