Tumblelog by Soup.io
 • lekkaprzesada
 • foxgallagher
 • arrogance
 • shizuku
 • repostedfrom
 • AleXUnder
 • rocketpenguin
 • debaser
 • guyver
 • lucius
 • Szczu
 • greendaemon
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2019

1179 7646
Reposted fromsavatage savatage via8agienny 8agienny
1120 f6ca 500
Reposted fromsavatage savatage vianargle nargle
1632 d366 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viabezwladnie bezwladnie

800/2015

Z tramwaju - Adam Ziemianin

Został im tramwaj
siódemka chyba
tulą się do siebie
na przednim pomoście

Ona nic nie mówi
bo jest szczęśliwa
motorniczy wiezie
ich miłość na oślep

Wracają z wykładu z ekonomii
on kwiaty jej kupił
bukiet kaczeńców
w nim parę listków nadziei

Ile jeszcze przejadą przystanków
zanim wysiądą po latach
przed swym mieszkaniem
em trzy lub em cztery

https://www.facebook.com/2015w365
Reposted fromavooid avooid viapoezja poezja
5045 28cd 500
Reposted fromretaliate retaliate viashakeme shakeme
7405 5992 500
jestem do znikania

chcę niczym świadczyć 
niczego wziąć niczego mieć 
nikogo zatrzymać

i te żal się Boże podróże 
żeby mnie było więcej 
żeby mi się dużo widziało

jestem wszystkim czego nie mam 
furtką bez ogrodu
— Miłobędzka
Reposted frommerkaba merkaba viapoezja poezja
2666 943d
Reposted fromiamstrong iamstrong viaoverthinking overthinking
6801 fe8f
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaoverthinking overthinking
8348 8e44 500
Reposted fromgrobson grobson viaPoranny Poranny
9649 fa04 500
Reposted fromtwice twice viaoverthinking overthinking

Tęsknię wnętrznościami i gardłem,
moje włosy tęsknią,
moja skóra
jest zrobiona z tęsknoty.

Ale najpotężniej
tęskni światło w mojej głowie.
Ono nie umiera
nawet we śnie,
kiedy umierają włosy, wnętrzności i skóra.

— Anna Świrszczyńska "Tęsknię"
Reposted frommerkaba merkaba viapoezja poezja
Reposted fromshakeme shakeme viaoverthinking overthinking
Reposted fromshakeme shakeme
8741 82db 500

stayinbedmedia:

From the next Moomin film coming this year (french-finnish production)

Reposted fromtwice twice viachybakpisz chybakpisz
3934 3e07 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viachybakpisz chybakpisz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl